Zapomniałeś hasła?

Zarejestruj się jako WYKONAWCA

Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedsiębiorcy prowadzący działalność pod firmą ASTEX – PUCZYŃSCY, TYNKI, KLEJE, FARBY S.C., ul. Ciechocińska 12- 18, Otłoczyn, 87-700 Aleksandrów Kujawski informuje niniejszym  Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTEX – PUCZYŃSCY, TYNKI, KLEJE, FARBY S.C., ul. Ciechocińska 12- 18, Otłoczyn, 87-700 Aleksandrów Kujawski (dalej także Administrator Danych Osobowych).

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH


Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Z Inspektorem Danych Osobowym może Pani/Pan skontaktować się w każdym czasie mailowo pod adresem księgowość@astex-tynki.pl, pisemnie na adres wskazany w pkt 1 oraz telefonicznie pod numerem 54 283 21 24  lub osobiście w siedzibie administratora w godzinach otwarcia placówki.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH


Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane w celu:

Założenia i prowadzenia konta / panelu Klienta oraz w celach analitycznych, w zakresie przygotowywania ofert handlowych, zaproszeń do negocjacji lub działań marketingowych, przedsprzedażowej, sprzedażowej i posprzedażowej obsługi Klienta, budowania relacji z klientem, obsługi procesu analizy roszczeń Klienta, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu przeprowadzenia procesu badania satysfakcji Klientów oraz zainteresowania ofertą Administratora ( z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu w celu zawarcia ew. umowy z administratorem w oparciu o działania ofertowe/marketingowe Administratora lub autonomicznego zainteresowania produktami lub usługami administratora  (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
W celu obsługi procesu dochodzenia roszczeń po stronie Administratora lub Klienta, także w zakresie ochrony przed roszczeniami realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek konieczności  wykazania twierdzeń lub faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu oferowania przez Administratora reklam produktów i usług  Administratora, w tym w oparciu o działanie profilujące Klienta w przypadku udzielenia odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
W celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów
i usług Administratora w przypadku udzielenia odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH


Zakres przetwarzanych przez Administratora  Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i uzależniony jest od ukształtowanych pomiędzy Panem/Panią a Administratorem stosunków prawnych.

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA
Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych
  • prawo do otrzymania kopii danych;
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  •  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


OŚWIACZENIA / ZGODY

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej i wyrażam zgodę na założenie KONTA/PANELU KLIENTA.
Oświadczam, że wyrażam zgodę przetwarzanie wskazanych przeze mnie danych osobowych przez ASTEX- PUCZYŃSCY, TYNKI, KLEJE, FARBY S.C. w celu prowadzenia KONTA/PANELU KLIENTA oraz  reklamy produktów
i usług ASTEX (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Oświadczam, że na podst. art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576) wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych przeze mnie danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego ASTEX przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub urządzeń końcowych,  polegającego na otrzymywaniu przeze mnie  informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych na rynku przez ASTEX – za pośrednictwem:
za pośrednictwem telefonicznych połączeń głosowych TAK / NIE
wysyłania wiadomości SMS – TAK/NIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez ASTEX ofert handlowych lub zaproszeń do negocjacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub urządzeń końcowych,  polegającego na otrzymywaniu przeze mnie  informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych na rynku przez ASTEX – za pośrednictwem:
za pośrednictwem telefonicznych połączeń głosowych TAK / NIE
wysyłania wiadomości SMS – TAK/NIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od ASTEX informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2017 r., poz. 1907, z późn. zm.):
Niniejszym oświadczam, że stosownie do art. 4 pkt 11 RODO wszelkie dane wskazane przeze mnie w ramach procesu rejestracji konta przekazane zostały w sposób świadomy i dobrowolny.


Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy przysługujących mi praw
w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.